Goniopholis kiplingiVedci z Bristolskej univerzity na čele s Marcom Brandalisem De Andradem popísali doteraz neznámy druh prehistorického krokodíla, ktorého pomenovali po slávnom britskom spisovateľovi Rudyardovi Kiplingovi, autorovi Knihy džunglí. Krokodíl druhu Goniopholis kiplingi žil pred 130 miliónmi rokov na území dnešného juhoanglického grófstva Dorset, kde jeho fosílne pozostatky objavili v roku 2009. Ide už o desiateho popísaného zástupcu rodu Goniopholis, ktorý bol blízkym príbuznými predchodcov súčasných krokodílov. Vedci sa rozhodli novoobjaveného krokodíla patriaceho do vyhynutej čeľade Goniopholididae pomenovať po Kiplingovi z dôvodu spisovateľovej vášne pre prírodné vedy. Fosíliu krokodíla si môžu v súčasnosti pozrieť návštevníci Dorset County Museum,
pričom jeho lebku ešte skúmajú na Bristolskej univerzite. De Andrade a jeho kolegovia informovali o svojom objave v časopise Zoological Journal of the Linnean Society.